webgara
مطالب یافت شده برای :

تعمیر جدید وزارت عدلیه

اعمار تعمیر جدید برای وزارت عدلیه به کمک مالی بانک جهانی
قرارداد اعمار تعمیر جدید وزارت عدلیه امضا گردید... مقدس کوثر قرارداد اعمار تعمیر جدید وزارت عدلیه را امضا نمودند.
سنگ تهداب کودکستان تعمیر جدید وزارت عدلیه گذاشته شد
این تعمیر نشانه آشکاریست از قابل دسترس بودن و پاسخگو بودن ادارات دولتی به کسانی که در جستجوی عدالت هستند .به عنوان نماینده وزارت عدلیه در سطح ولایت، تعمیر جدید...
Tag "تعمیر جدید برای وزارت عدلیه"... اعمار تعمیر جدید برای وزارت عدلیه به کمک مالی بانک جهانی
این بار وزارت عدلیه را به فروغی سپرد. فروغی قانون اصول محاکمات حقوقی را، که میرزا حسن‌خان مشیرالدوله تهیه کرده بود، به اجرا درآورد و بدین‌سان قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه جدید
وزیر مالیه وزارت عدلیه وزیر دربار ریاست دیوان عالی تمیز کارها انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی و هم در جریان انتقال سلطنت از رضاشاه به پسرش پادشاه رضاشاه...
سنگ تهداب کودکستان تعمیر جدید وزارت عدلیه گذاشته شد
دوره‌های دوم و سوم مجلس ریاست مجلس دوم وزیر مالیه وزارت عدلیه وزیر دربار ریاست دیوان عالی تمیز کارها انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی و هم در جریان انتقال سلطنت از رضاشاه...
در مراسم تهداب گزاری تعمیر مرکزی وزارت عدلیه، یوسف حلیم سرپرست این وزارت توضیح داد که تعمیر جدید این وزارت در مساحت 25جریب زمین و در دو فاز به صورت اساسی اعمار می شود که فاز نخس...
مطلبی پیدا نشد
سایر مطالب سایت
0.024
×
Download